Fotokopiranje

Vršimo usluge fotokopiranja svih formata na različitim papirima, štampu i kopiranje u koloru ili crno belo, kao i skeniranje dokumenata i fotografija. Takodje, vršimo usluge štampanja sa CD-a, USB fleš memorije ili preko interneta, tvrdo ili meko koričenje (diplomski radovi), kao i hladnu i toplu laminaciju.