Sito Štampa

Sito štampa je tehnika kojom je moguće ostvariti otisak na, gotovo, svim predmetima sa ravnom površinom. Pogodna je za štampu na plastici, keramici, tekstilu.

Posebnu primenu nalazi u tekstilnoj industriji za štampu svih vrsta tekstila. Ova štamparska tehnika je popularna kada je reč o velikim tiražima zbog pristupačne cene.