Digitalna Tabačna Štampa

Digitalna tabačna štampa je štampa u velikim tiražima - vizit karte, flajeri raznih dimenzija (A4, A5, A6), obostrani ili jednostrani full color, štampa kalendara, knjiga, brošura, cenovnika manjih tiraža, kataloga, memoranduma, itd.

Kod nas, potpuno besplatno, možete dobiti pripremu za vaše vizit karte, cenovnike, menije, itd.